WERELDPAVILJOEN JUBILEUM

Er was veel belangstelling bij het WereldPaviljoen in Steyl- ook tijdens de percussie workshops gegeven door Fote-Idon, Patty Bellel